پژوهش صنعت آتی نگر

خدمات اسکن سه بعدی | مدل سازی 3 بعدی | دستگاه اسکنر سه بعدی

پژوهش صنعت آتی نگر از سال 1395 فعالیت های خود را در حوزه های خدمات اسکن سه بعدی, مدل سازی 3 بعدی و ساخت ماکت آغاز نموده و همچنان در زمینه های فروش اسکنر سه بعدی, اسکنر 3 بعدی Solutionix , اسکن 3 بعدی, قیمت دستگاه اسکنر سه بعدی جزو شرکت های پیشتاز در ارائه خدمات پرینت سه بعدی و اسکن سه بعدی می باشد.
ارائه خدماتی نظیر نمونه سازی سریع (پروتوتایپ) ، ساخت نمونه اولیه و ساخت قطعات صنعتی در تیراژ کم به کمک فناوری اسکنر سه بعدی، خدمات اسکن سه بعدی, مدل سازی 3 بعدی, دستگاه اسکنر سه بعدی, فروش اسکن سه بعدی, اسکنر 3 بعدی Solutionix , اسکن 3 بعدی و قیمت دستگاه اسکنر سه بعدی را می توان از اصلی ترین فعالیت های پژوهش صنعت آتی نگر نام برد.