اسکنر 3 بعدی

اسکن 3 بعدی
اسکن 3 بعدی
اکتبر 8, 2019

اسکنر 3 بعدی

دستگاه های اسکنر سه بعدی، تجهیزاتی جهت اسکن سه بعدی قطعات و اجرای پروسه های مهندسی معکوس می باشند و با کمک تجهیزات اسکنر 3 بعدی شما می توانید از قطعاتی که هیچ گونه اطلاعات فنی ای جهت ساخت یا باز تولید ندارید مشخصات فنی استخراج نموده اسکنر 3 بعدی و زمینه ساخت مجدد آن را با کیفیت بالاتر فراهم نمائید که به این پروسه مهندسی معکوس می گویند.

اسکنر های سه بعدی در زمینه های قالبسازی جهت اسکن و طراحی قالب مورد نظر، اسکنر 3 بعدی دندانسازی جهت اسکن قالب دندان، اسکنر 3 بعدی جواهر سازی جهت اسکن جواهرات مربوطه و … به کار می رود .