پرسه مهندسی معکوس

خدمات طراحی و مهندسی معکوس
نوامبر 5, 2019
درباره ما کمی بدانید
دسامبر 14, 2019
نمایش همه

پرسه مهندسی معکوس

چرا ما اسکن سه بعدی یا اپتیک را در پرسه مهدسی معکوس انجام می دهیم جهت انجام یک پرسه مهندسی معکوس به این دلیل ما اسکن سه بعدی را انجام میدهیم زیرا اسکن سه بعدی و فایل STLکه خروجی اسکن سه بعدی می باشد به ما کمک می کند که اولا از روی فایل اسکن سه بعدی ابعاد برداری دقیق تری داشته باشیم دوما یک شکل شماتیک از قطعه را بعنوان کروکی داشته باشیم.